Мисията на "Образование без раници" е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи.

 
 

“Образование без раници” е организацията, отговорна за българската версия на безплатната образователна платформа Кан Академия


Oбразователната платформа Кан Академия дава равен шанс за наистина качествено образование и образователни ресурси на всички деца в България. Към септември 2021 г. сайтът и мобилното приложение на Кан Академия разполагат с над 14 000 видео урока и над 100 000 интерактивни упражнения и статии.

Платформата се използва както в училище, така и самостоятелно от учениците. Учебните й материали са вградени в учебна социална мрежа, сигурна и без никакво външно съдържание или реклама. Учителите могат да направляват и проследяват напредъка на всеки ученик поотделно и на целия клас.

Уроците обхващат най-вече учебните предмети от 1-ви до 12-и клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер. Кан Академия се превежда на над 60 езика, има над 102 милиона потребители в над 190 държави и над 100 хиляди потребители в България. Българската версия на Кан Академия бе препоръчана на българските училища от МОН в началото на пандемията.

Освен работата по Кан Академия, “Образование без раници” консултира МОН и училища и обучава учители по теми около дигитализация на училищното образование; провежда онлайн състезания за ученици с Кан Академия (по математика, ИТ, история), и др.

Съдържанието в Кан Академия е създадено от експерти и включва упражнения и уроци по различни предмети.