Коалиция за медийна грамотност(КМГ) обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност.

 
 

Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото чрез обучителните програми и продукти, които разработва, и чрез експертния опит, който предоставя.


Ключова цел на организацията е изграждането на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.). Коалицията провежда две големи кампании всяка година - "Дни на медийна грамотност" в периода февруари-юли и национална конференция през есента. Чрез тях КМГ популяризира значението на медийната грамотност и дава възможност на различни заинтересовани страни да припознаят темата и да се включат в инициативите на Коалицията.

Коалиция за медийна грамотност