Мисията на Заедно в час е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

 
 

Какво правят?


Програма "Нов път в преподаването"

Участниците в програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в рамките на две години. Подкрепя и обучава силно мотивирани професионалисти, като ги запознава директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата.


Програма "Училища за пример"

"Училища за пример” на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищните екипи в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Стратегически партньорства и проекти

за създаването и споделянето на повече успешни примери, които илюстрират начини на подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и образователна система. Организацията обединява силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмите и стратегически партньори от всички сектори, за да подкрепя въвеждането на нови политики и практики за подобряване на образованието и успеха на всяко дете.

 

Училищата, работещи по модел 1:1, могат да получат подкрепа от "Заедно в час" по представените програми, като се свържат с екипа на адрес: info@zaednovchas.bg