Мисията на Знам.бе е да направи образованието максимално достъпно до всички в България. С основната цел да се повиши общата грамотност на населението, Знам.бе използват актуални на времето подходи и инструменти за учене, съобразени с интересите на младите хора. Това включва електронни и физически продукти, които биват разпространени до всяко дете в България.

 
 

Въпросник за професионално ориентиране


Първият инструмент, създаден от екипа на Знам.бе, е въпросник за професионално ориентиране, който да покаже евентуалния път на развитие на детето. В основата си този въпросник стъпва на пет-факторния психологически модел (Big-5) за личностни черти и взима предвид рамката на европейската комисия (ЕК) за ключовите компетентности на бъдещето. Така въпросникът насочва децата към една от 18-те отрасли в индустрията, които са заложени на глобално ниво от обединените нации (ООН).

Първият образователен подкаст у нас - "За Учителите"


 

През 2020-а започва и първият образователен подкаст у нас - "За Учителите", който се разгръща в над 60 епизода и достига впечатляващите 30 000 слушания. Учителите, които гостуват в подкаста, споделят истории, ценни практики и добри примери, които биха могли да са полезни на всички учители у нас.

Платформа за интерактивни уроци

В началото на 2021 година е даден старт и на платформа за интерактивни уроци. Интерактивният метод е вероятно най-естественият начин, по който децата учат, и чрез него всеки един урок може да бъде занимателен и увлекателен. Уроците на платформата могат да служат като чудесен инструмент за по-добро възприемане на учебния материал, да се използват за самостоятелни занимания за децата у дома или от учителите по време на редовните занятия.

Първите уроци обхващат теми, които не са заложени в учебната програма, но предоставят на децата съществени знания и умения за „света на възрастните”, от който те скоро ще бъдат част. Предстоят и уроци, които засягат изграждането на умения като критичното мислене и финансовата грамотност на младите хора, умението да презентират себе си и идеите си, знанията как да се ориентират в медийна среда и да отсяват информация.

Училищата, работещи по модел 1:1, могат да получат подкрепа от Знам.бе за използване на ресурсите в техните класни стаи, като се свържат с екипа на адрес: start@znam.be