Училище в облака: Внедряване на облачни технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа

Дигитален скок в българското училище – моделът “Едно към едно (1:1)”
22.02.2018
 

През 2016 г. Център за творческо обучение стартира проект “Училище в облака” съвместно с Община Пловдив. През август 2019 г. Центъра започна проучване на резултатите от внедряване на облачни технологии в град Пловдив. Проучването изследва нагласите на директори и учители, чиито училища внедряват G Suite за образованието. Целта е да се предоставят насоки и да се очертаят конкретни стъпки за училища, които желаят да въведат облачна платформа за образованието.

В проучването за използвани комбинирани методи за изследване, включващи както количествени (анкети, административни данни), така и качествени (интервюта, фокус групи) показатели. Количествените данни са от 44 училища, а качествените - от 9, всички в град Пловдив.

9-те училища, на които са базирани качествените резултати в проучването са:
 • ЕГ “Иван Вазов”;
 • ПГХТТ;
 • ОУ “Екзарх Антим I”;
 • ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”;
 • СУ “Св. св. Кирил и Методий”;
 • НУ “Христо Ботев”;
 • СУ “Братя Миладинови”;
 • ОУ “Яне Сандански”;
 • СУ “Любен Каравелов”;

 
Основни изводи от направеното проучване:
 • Училищата в облака трансформират учебния процес с проекти 1:1 или учене навсякъде, по всяко време.
 • Значително подобрение както на училищната администрация, така и на преживяването в класната стая.
 • Облачната технология създава отлични условия за екипна работа.
 • Сертифицирането и продължаващото обучение на учители е основен двигател на внедряването на облака.