Споделете готов ресурс и ние ще го предадем нататък!

Урочен план или История на успеха?

Една от основните цели на платформата learning1to1.bg е да предостави пространство, където вие, вече работещите по модела, да можете да споделите своите ресурси с колеги, които сега започват работа по модела.

 

С тази цел създадохме настоящите шаблони за изпращане на урочен план и на история на успеха за работа по модела "1:1" (Устройство за всеки ученик).


Бихме искали да споделим готови уроци в различни образователни направления, които Вие сте разработили и прилагате в класната стая. Целта е да бъдат подкрепени сега стартиращите работа по модела учители с примерни уроци, които биха могли да приложат в своята класна стая.

Що се отнася до историята на успеха, тя цели да разкаже пътя на Вашето училище, Вашето (и на Вашите колеги) преживяване и да сподели Вашия опит в работата по модела. Не се колебайте да ни пишете и за преодолените трудности.


Можете да изберете дали да посочите Вашето име и/или имена (ако сте работили в колектив по създаване на урочния план) или да запазите анонимност. При посочване на име, то ще бъде споделено на сайта заедно с урочния план, както и училището, в което преподавате.


От Център за творческо обучение запазваме правото да редактираме получените материали така, че да бъдат максимално ясни и разбираеми и да спазват изискванията за дигитално представяне на сайта!


Попълнете формата и споделете Вашия ресурс

Изпратете ни урок или история на успеха като прикачите файл, или споделите линк чрез настоящата форма.