Успехът в иновациите на СУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив