Български ученици учат пилотно математика на пандемиите, 3D ремонти и орбитална симулация