Община Пловдив създаде общинска подпрограма за повишаване на дигиталните компетности в сферата на образованието