„Успешният ход е този, който залага на човешкия фактор” – историята на успеха на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев